Hydroizolačné asfaltové pásy


Okrem správneho výberu vhodnej technológie a konkrétnych výrobkov, je však rovnako dôležité vedieť si vybrať aj tú pravú a spoľahlivú realizačnú firmu.

Pokiaľ ide o spoľahlivosť dobre navrhnutej a kvalitne prevedenej vodotesnej izolácie, sú obe technológie porovnateľné, obe sú spoľahlivé. Mnoho technických parametrov alebo vlastností oboch technológií je však podobných, prípadne ich rozdiely vo svojich dôsledkoch niekedy nebývajú pre konkrétnu strechu dôležité. Vývoj nových výrobkov v oblasti asfaltových pásov a hydroizolačných fólií však postupne obe technológie zbližuje, takže sa dnes môžeme stretnúť aj s hydroizolačnými fóliami, ktoré obsahujú určité percento asfaltu - medzi ne patrí napríklad fólie na báze „etylén-kopolymér-asfaltov“ (ECB) a fólie na báze „olefinických kopolymérov a asfaltov“ (OCB). Niektoré z fólií na báze OCB možno dokonca rovnako ako asfaltové pásy zvárať pomocou plameňa propanbutanového horáka. Rovnako tak sú dnes ponúkané modifikované asfaltové pásy určené k mechanickému kotveniu, ktorých presahy je možné zvárat pomocou teplovzdušného agregátu, teda aj tu sa používajú pracovné postupy, predtým dominantne využívané len pri vodotesných izoláciách z hydroizolačných fólií.

Modifikovaný asfaltový nataviteľný hydroizolační pás je pás s nosnou vložkou a obojstrannou krycou asfaltovou vrstvou upravený tak, aby ho bolo možno pri realizácií natavovať plameňom alebo teplým vzduchom. Jeho celková hrúbka má činiť najmenej 4mm.

Samolepiaci modifikovaný asfaltový hydroizolační pás je pás s vložkou alebo bez vložky so samolepiacou vrstvou na spodnej strane alebo na vrchnej strane pásu. Minimálna hrúbka celoplošne samolepiaceho pásu je najmenej 3mm, pri ostatných samolepiacich pásoch potom 4mm.