REFERENCIE


 Prievidza / 150 m2 Rodinný dom
( hydroizolačný pás General Membrane -Gemini 4,5 kg )

 Leh. pod Vtáčnikom / 15 m2 Rodinný dom
( hydroizolačný pás General Membrane -Gemini 4,5 kg )

 Dechtice / 115 m2 Rodinný dom
( minerálna vlna Rockwool hr.50 mm, hydroizolačný pás Novaglass -Polibit 3 kg, Novaglass -Polibit mineral 4 kg )

Dolná Streda / 110 m2 Rodinný dom
( polystyrén EPS 100 hr.100+80 mm, hydroizolačný pás Novaglass – Polibit 3kg, Novaglass – Polibit mineral 4 kg )

 Bojnice / 1520 m2 Nemocnica s poliklinikou
( Novaglass -Novamineral poliestere 4,5 kg, oprava komínov, výmena atik.plechov )

 Ban.Bystrica / 2050 m2 Výrobná hala, OKB plus s.r.o
( asfaltový náter 2x, hydroizolácia Icopal )

 Bratislava / 100 m2 chata
( hydroizolácia Novaglass – Novaglass- Novabit 3kg )

 Nitr.Pravno / 420 m2 Výrobná hala, Vekaterm s.r.o
( hydroizolačný pás General Membrane 4,5 kg, montáž pz. atikových plechov )

 Leopoldov / 130m2 Rodinný dom
( tepelnoizolačný pás General Membrane – Termodoga PUR hr. 50 mm, General Membrane – Gemini 4,5 kg, výmena pz. atikových plechov )

 Prievidza / 143m2 Rodinný dom
( hydroizolačný pás General Membrane 4,5 kg )

 Partizánske / 168m2 Admin.budova Bratislava, Diskus s.r.o
( demontáž pôvod.krytiny,   hydroizolačný pás General Membrane-Gemini 3 kg, General Membrane- Gemini 4,5 kg )

 Bojnice / 307 m2 ZŠ  Bojnice, Global spol. s.r.o
( minerálna vlna Nobasil SAE hr.50 mm, hydroizolačný pás Icopal – Elastobit PV TOP 42 )

 Banská Bystrica / 95 m2 Rodinný dom
( General Membrane – Termodoga PUR hr.50 mm, General Membrane -Gemini 4,5 kg )

 Bojnice / 1011 m2 MŠ blok „A,B,C“, Global spol. s.r.o
( minerálna vlna Nobasil SAE hr.50 mm, hydroizolačný pás Icopal – Elastobit PV TOP 42 )

 Bojnice / 140 m2 Rodinný dom
( hydroizolačný pás General Membrane 4,5 kg )

 Hlohovec / 130 m2 Rodinný dom
(General Membrane – Termodoga PUR hr.50 mm, General Membrane -Gemini 4,5 kg)

 Bojnice / 420 m2 ZŠ-Bojnice, Global s.r.o
( minerálna vlna Nobasil SAE hr.50 mm, hydroizolačný pás Icopal – Elastobit PV TOP 42 )

 Prievidza / 580 m2 družstevné silá, MV Staving a.s
( hydroizolačný pás Fatrafol 803 hr.1,5 mm- fólia – spodná stavba )

 Prievidza / 377 m2 bytový dom, MV Staving a.s
( hydroizolačný pás Fatrafol 803 hr.1,5 mm- fólia – spodná stavba )

 Prievidza / 68 m2 polyf.objekt, Váš nábytok - Stanislav Važan
( hydroizolačný pás General Membrane – Gemini 4, 5 kg

 Prievidza / 800 m2 polyf.objekt, ROC a.s Žilina
(hydroizolačný pás Fatrafol 803 hr. 1,5 mm – spodná stavba)

 Opatovce nad Nitrou / 220 m2 polyf.objekt, Tesco copiers s.r.o
(demontáž pôvod.krytiny, hydroizolačný pás Mida PV S 4, Mida PV TOP S4 )

 Kanianka / 60 m2 garáže
( hydroizolačný pás General Membrane – Gemini 4,5 kg )

 Piešťany / 70 m2 terasa, Adler s.r.o
( polystyrén Polyform EPS 100, hydroizolačný pás Icopal PV S42, hydroizolačný pás Icopal PV TOP 42 )

 Bojnice / 110 m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás Icopal PV TOP 42, výmena klampiarskych prvkov )

 Hronská Breznica / 135 m2 rodinný dom
 ( demontáž pôvod. Krytiny,minerálna vlna Nobasil, hydroizolačný pás General membrane – Gemini 3 kg, hydroizolačný pás General Membrane – Gemini 4,5 kg, klampiarske prác

 Martin / 1750 m2 výrobná hala, KPK spol. s.r.o
( hydroizolačný pás Icopal - Elastobit PV TOP 42, demontáž svetlíkov, montáž nových svetlíkov )

 Martin / 200 m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás Icopal - Elastobit PV TOP 42 )

 Prievidza / 240 m2 dom dôchodcov, bytový dom
 (polystyrén EPS 100SHR. 100mm, hydroizolačný pás  ICOPAL - ELASTOBIT PV TOP FIX 52 )

 Bratislava / 110m2 rodinný dom
 ( hydroizolačný pás ICOPAL ELASTOBIT PV TOP 42, klampiarske práce )

 Dolná Súča / 150m2 rodinný dom
(klampiarske práce, polystyrén EPS 100S, hydroizolačný pás ICOPAL ELASTOBIT GG40, ELASTOBIT PV TOP 42 )

 obec Ráztočno / 70m2 základná škola
( lokálna oprava hydroizolačný pás ICOPAL Glasbit G200 S42h )

 Prievidza / 240m2  bytový dom
( polystyrén  EPS 100S, hydroizolačný pás ICOPAL  ELASTOBIT PV TOP FIX52, hydroizolačný pás ICOPAL PARADIAL S)

  Kysucké Nové Mesto / 100m2 rodinný dom
( XPS polystyrén, hydroizolačný pás ICOPAL ELASTOBIT PV TOP FIX 52 )

 Trenčianska Teplá  / 40m2 rodinný dom
( polystyrén EPS 100 S, hydroizolačný pás ICOPAL Elastobit GG TOP 40, Elastobit PV TOP 42 )

 obec Ráztočno / 40m2 Dom smútku
( lokálna oprava hydroizolačný pás ICOPAL Glasbit G200 S42h )

 Želiezovce / 120m2 rodinný dom + garáž
( klampiarske práce, polystyrén EPS 60+60S, hydroizolačný pás Elastobit PV TOP 42 )

 Kremnica / 100m2 bytový dom
(hydroizolačný pás ICOPAL Elastobit PV TOP42 )

 SFH s.r.o  Nové Zámky / 320m2 BD Kam.nad  Hronom
( spádový polystyrén + EPS  100S hr. 200mm, geotextília, Monarplan hr.1,5mm, klampiarske práce )

 SFH s.r.o Nové Zámky / 180 m2 BD Nové Zámky
( polystyrén EPS 100S hr. 200 mmm, geotextília, FATRAFOL 810 hr. 1,5mm )

 Nitrianske Rudno / 170 m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP 42 )

 Nitrianske Rudno / 30 m2 terasa
( spádový poystyrén + EPS 100S 100mm, klampiarske práce, ELASTOBIT PV TOP 42 )

 Lazany / 120m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP 42 )

 Obec Jalovec / 280m2 obecný úrad
( polystyrén EPS 100S HR. 100mm, klampiarske práce, hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52 )

 Prievidza / 110 m2 rodinný dom
( polystyrén EPS 100S  hr. 100mm,  ELASTOBIT PV TOP 42, klampiarske práce )

 Obec Chrenovec - Brusno / 2750m2  ZŠ
( polystyrén EP 100S hr.140 mm,  klampiarske práce, ELASTOBIT PV TOP 42, ELASTOBIT PV TOP FIX 52

 Bratislava / 80m2 garáže
( hydroizolačný pás GLASBIT G 20 S 42 H )

 Oslany / 120 m2 rodinný dom
(hydroizolačný pás GLASBIT G 20 S 42 H )

 Ivanka pri Dunaji / 30m2 terasa
( hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP 42 )

 LESAGRO s.r.o  / 450 bm výrobné haly
( klampiarske práce )

 Budča / 40m2 rodinný dom
( polystyrén EPS 100S HR. 300 mm, klampiarske práce, OSB dosky, hydroizolačný pás GLASBIT G 20 S 42 H , demontáž +montáž svetlíka   )

 Prievidzké pekárne a cukrárne a.s. / 40 m2 predajňa
(hydroizolačný pás GLASBIT G 20 S 42 H )

 Bešeňov / 100 m2 rodinný dom
( polystyrén EPS 100S HR. 300 mm, klampiarske práce, OSB dosky, hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52 )

 MTH s.r.o / 75 m2 výrobná hala
( klampiarske práce )

 SVB Bojnice / 280 m2 bytový dom
(hydroizolačný náter DENBIT S-T4, klampiarske práce )

 Jalovec / 75m2 rodinný dom
(klampiarske práce, polystyrén EPS 100Shr. 100mm, hydroizolačný pás ELASTOBIT  PV TOP FIX 52 )

 MICHAL NA OSTROVE / 100m2 rodinný dom
( klampiarske práce, polystyrén EPS 100S hr. 100mm, hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52 )

 LAZANY / 80m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás HYDROBIT V60 S42H, polystyrén EPS 100S hr.60mm)

 KRUPINA / 170m2 rodinný dom    
( hydroizolačný pás ICOPAL GLASBIT G200S 42 H)

 NITRA - KASÁRNE MO SR / 800m2 sklady
( hydroizolačný pás ELASTOBIT GG TOP 42, náter klampiarskych prvkov)

 NITRA - KASÁRNE MO SR / 500m2 sklady
( hydroizolačný pás ELASTOBIT GG TOP 42, náter klampiarskych prvkov, polystyrén EPS 100S hr. 150mm)

 KRIVÁŇ PRI DETVE / 130m2 rodinný dom
(polystyrén EPS 100S hr.100mm, klampiarske práce, hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52)

 PRAVENEC / 40m2 rodinný dom
( klampiarske práce, hydroizolačný pás ICOPAL HYDROBIT G20S42H )

 KRESŤAN.SPOL RADOSTNÉ SRDCE  n.o.z, Partizánske / 33m2 rodinný dom
( penetračný náter, hydroizolačný pás ICOPAL GLASBIT G200S42H )

 ZLATÉ MORAVCE / 106m2 rodinný dom
(polystyrén EPS 100S hr. 50Mm, ELASTOBIT PVTOP 42 )  

 KRÁĽOVÁ  - UVS SR / 450m2 hotel C
(  hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52, výmena svetlíka )

 PARTIZÁNSKE / 150m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás GLASBIT G200S42H )

 KAMENEC POD VTÁČNIKOM / 190m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás GLASBIT G200S42H )

 PRIEVIDZA / 400m2 čistiareň Ľubica
( hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP 42 )

 MTH s.r.o / 40 m2 výrobná hala
( polystyrén EPS 100S hr.160mm, geotextília 300g/m2,FATRAFOL 810 hr.1,5mm)

 Rovinka ( Bratislava ) / 3900m2 strecha výrobná hala / 1100m2 fasáda
( polystyrén EPS 100Shr.50mm, ELASTOBIT PV TOP FIX 52, fasáda sendvičové panely  klampiarske práce )

 BARDOŇOVO / 180m2 rodinný dom
( polystyrén EPS 100S hr.80mm, klampiarske práce, hydroizolačný pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52 )

 ERAN Slovakia s.r.o / 750 m2 bytový dom
( demontáž komínov, atikových plechov, montáž OSB dosky + atik. plechov, polystyrén EPS 100S HR.100mm, geotextília 300g/m2 PVC fólia Fatrafol 810 hr. 1,5mm, montáž nových bleskozvodov )

 HOTELY PLUS A.S / 120m2 ubytovňa
( demontáž klampiarskych prvkov, montáž atík vrátane OSB dosky, XPS polystyrén , geotexília 300g/m2, Fatrafol 810 hr. 1,5mm )

ERAN SLOVAKIA  s.r.o / 500m2 bytový dom
( demontáž klampiarskych prvkov, montáž atík vrátane OSB dosky, XPS polystyrén , geotexília 300g/m2, Fatrafol 810 hr. 1,5mm )

BZOVIK / 195m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás ICOPAL GLASBIT G200S 42 H)

Nitra - kasárne / 670  m2 admin. budova                 
( montáž klampiarskych prvkov, náter atikových plechov, MIDA TOP PV250 S5 )

 Nitra - kasárne / 500m2 admin. budova                  
( náter klampiarskych prvkov, ELASTOBIT TOPPV  250 S5 )

 Prievidza / 140 m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás MIDA TOP PV250 S5,  )

 Prievidza / 120 m2 rodinný dom
( hydroizolačný pás MIDA TOP PV250 S5,  )

 Kanianka / 100m2 spodná stavba rodinný dom
( hydroizolačný pás MIDA TOP PV250 S5, Hydrobit G200 S40, penetrácia, kotvenie )

 UNISTAV NB s.r.o / 1350m2 výrobná hala
( minerálna vlna, spodná izolácia Vedatech, kotvenie, detaily )

 Slovenský Grob / 120m2 rodinný dom
( montáž hydroizolačného  pásu )

 SVB Holubyho / 400m2 bytový dom
( hydroizloačný pás MIDA TOP PV250 S5 )

 Prievidza / 60m2   garáž
( hydroizolačný pás MIDA TOP PV 250 S5 )

 NsP Bojnice / 70m2 kuchyňa
( hydroizolačný pás MIDA TOP PV 250 S5 )

 ARS AKADEMY / 260m2 admin.budova
( hydroizolačný pás MIDA TOP PV 250 S5, náter klampiarskych prvkov)

 Sebedražie / 80m2 rodinný dom
( montáž hydroizolačného  pásu MIDA PV TOP250 S5,, klampiarske práce)

 Ráztočno / 1080m2 základná škola
(klampiarske práce, polystyrén EPS 100S hr. 100mm, hydroizolačný pás PV TOP 250 S5 )

 Ráztočno / 150m2 rodinný dom
(klampiarske práce, polystyrén EPS 100S hr. 100mm, hydroizolačný pás PV TOP 250  S5 )

 Bratislava / 90m2 garáže
(hydroizolačný pás PV TOP 250 S5)