Tepelné izolácie


Táto oblasť má široký výber . Riešenie a druh navrhujeme podľa podmienok, lebo stavebno - fyzikálne vlastnosti tepelnej izolácie spravidla rozhodujú o riešení skladby i detailov strešného plášťa, technologických postupoch a ekonomických výhodách.

Optimálna tepelná izolácia - buď použitím dosiek z minerálnej vlny alebo ekonomicky výhodnejšou vrstvou dosiek z extrudovaného polystyrénu.

Tepelná izolácia je dôležitou súčasťou strešného plášťa. Má významný vplyv aj na difúziu vodnej pary strešným plášťom. Poddimenzovaná, zle položená alebo poškodená tepelná izolácia spôsobuje hygienické závady v interiéri – kondenzácia vlhkosti na plochách stropnej konštrukcie a následne sa v interiéri objavujú plesne.

Jednou z najpoužívanejších tepelných izolácií jednoplášťových plochých striech je penový (expandovaný) polystyrén. Dnes vyrábaný polystyrén sa však od toho pôvodne dodávaného polystyrénu líši ako spôsobom výroby, tak predovšetkým kvalitou.